Podešavanje pisača 

U podešavanju pisača mogu se urediti dvije stvari, i to za:

·         laser pisač, promjena pozicije ispisa pojedenih podataka, za bolji ispis u predviđene kućice na obrascu HUB 3A,

·         matrični pisač, programsko postavljanje gustoće ispisa na matrični pisač, 10, 12 ili 17 CPI, za ispis na obrazac HUB 3.

 

Podešavanje uvijek ide za konkretni pisač spojen na računalo. To znači, podešavanje nije za sve laser pisače i sve matrične pisače već za jedan konkretno izabrani pisač, primjer P2.

 

Podešavanje koordinata ispisa za laser pisač

Podešavanje koordinata za laser ispis podataka na obrazac HUB 3A ide putem x,y koordinata.

Koristiti upis koordinata ako je potrebno bolje pozicionirati ispis nekog podatka na obrascu HUB 3A.

Povećanje X koordinate pomiče ispis podatka u desno.

Smanjenje X koordinate pomiče ispis podatka u lijevo.

Povećanje Y koordinate pomiče ispis podatka prema dolje.

Smanjenje Y koordinate pomiče ispis podatka prema gore.

 


Vrijednost koordinata iskazana je u milimetrima.

 

Početne vrijednosti koordinata su dobro postavljene i uglavnom ih ne treba mijenjati za većinu pisača.

Ako ipak na nekom pisaču ispis pojedinih podataka malo bježi u ispisu spram pripadne kućice na obrascu, tada treba za koji milimetar promijeniti koordinate radi ispravka položaja podatka u ispisu.

 

Za matrični pisač i obrazac HUB 3 ne treba podešavanje koordinata ispisa.

 

Podizbornik Podešavanja sadrži izbore:

·       Postavke – pregled i upis postavki za radnu okolinu

·       Pisači – podešavanje pozicija ispisa za laser pisaće

·       Kopija podataka – programska izrada kopije baze podataka

 

Klik na Pisači otvara prozor za upis koordinata za laser ispis na obrazac HUB 3A.

 

Iz ponuđenoga popisa svih instaliranih pisača na PC, izabrati pisač za koga ide upis koordinata, primjer P2.

 

Klik na Reset postavki za odabrani pisač postavlja početne vrijednosti svih x,y koordinata, to su vrijednosti koje su postavljene u vrijeme instalacije programa.

 

Postoje dvije specijalne koordinate ispisa, a koje se ne odnose na pojedinačni podatak. Po nazivu, to su koordinate:

  • Početak
  • Visina Obrasca.

 

Početak ima vrijednost 0,2, to znači da:

  • brojka ispred zareza je X koordinata i ima vrijednost nula milimetara
  • brojka iza zareza je Y koordinata i ima vrijednost dva milimetra.

Promjene koordinata početka pomiče ispis SVIH podataka na obrascu HIB 3A.

 

Visina obrasca ima vrijednosti 0,99 što se odnosi na veličinu obrasca HUB 3A po visini.

Mijenjati y koordinatu visine obrasca ako na stranici A4 prvi nalog ima dobro pozicionirani ispis, a drugi ili treći nalog na istoj stranici A4, ima malo pomaknuti ispis svih podataka po visini, prema gore ili prema dolje.

Ako je taj pomak prema dolje, smanjiti y koordinatu, za primjer staviti 98 umjesto 99.

Ako je taj pomak prema gore, povećati  y koordinatu, za primjer staviti 100 umjesto 99.

 

Ostale koordinate vezane su uz SAMO jedan podatak i njihova promjene pomiče u ispisu SAMO taj podatak.

Primjer, podatak IBAN platitelja ima koordinate 71,8 ako se umjesto njih upiše 73,7 ispis IBAN-a platitelja bit će pomaknut za onoliko milimetara kolika je razlika novih i starih koordinata, to znači:

  • 73 – 71 = 2, X koordinata je povećana, ispis podatka IBAN platitelja pomiče se za dva milimetra u desno
  • 7 – 8 = -1, Y koordinata je smanjena, ispis podatka IBAN platitelja pomiče se za jedan milimetar prema gore.

 

 

Programsko podešavanje gustoće ispisa na matrični pisač

 

Gustoća ispisa na matrični pisač mjeri se brojem znakova po jednom inču, s brojem CPI, gdje je CPI kratica  od Characters per Inch. Ta mjera važna je za ispis naloga HUB 3 na matrični pisač.

Naime, nalog HUB 3 može biti ispisan s jednom od tri moguće gustoće ispisa 10, 12 ili 17 znakova po inču, odnosno 10, 12 ili 17 CPI.

 

Za više CPI može se ispisati više znakova za nazive, adrese i opis plaćanja.

 

Gustoća ispisa CPI može se na matričnom pisaču postaviti na dva načina:

·         ručno na samom pisaču, nakon uključenja pisača, obično treba pritisnuti jedan ili dva gumba na pisaču, što ovisi o modelu pisača i proizvođaču pisača

·         programski, slanjem na pisač heksadecimalne vrijednosti za ESC sekvencu (što god to značilo).

 

U uputama proizvođača pisača uvijek su objašnjena obadva načina postavljanja broja CPI, gustoće ispisa.

 

Umjesto ručnog postavljanja broja CPI, može se zadati programsko postavljanje broja CPI na matričnom pisaču. U zadnja dva retka podešavanja koordinata, ide upis heksadecimalne vrijednosti za ESC sekvence prije i poslije ispisa naloga. Te ESC sekvence koristi program za programsko postavljanje broja CPI na matričnom pisaču, primjer P4.

 

 

 

 

Velika većina matričnih pisača podržava industrijski standard skupa komandi Epson ESC/P2.

U tablici su navedene ESC sekvence za 10 i 12 CPI prema komandama za Epson ESC/P2.

 

CPI

Kod

Heksadecimalna vrijednost

10

ESC P

1B 50

10

ESC ! 0

1B 21 00

12

ESC M

1B 4D

12

ESC ! 1

1B 21 01

17

ESC ! 4

1B 21 04

 

Ako programom želimo prije ispisa naloga postaviti na matrični pisač na 12 CPI i ispisati naloge s tom gustoćom ispisa, a nakon toga vratiti ispis na 10 CPI, postaviti ESC sekvence prema primjeru P4.

Copyright © BaKom d.o.o. 2019. All rights reserved