Podešavanje postavki

 

Putem podešavanje postavki postavljaju se parametri radne okoline programa.

 

Podizbornik Podešavanja sadrži izbore:

·       Postavke – pregled i upis postavki za radnu okolinu

·       Pisači – podešavanje pozicija ispisa za laser pisaće

·       Kopija podataka – programska izrada kopije baze podataka

 

Klik na Postavke otvara prozor za upis parametara postavki.

 

 

Za parametre postavki ide:

 • upis vrijednosti ili
 • odabir predviđenih opcija.

 

Broj predloška koji se koristi za novi nalog

U vrijednost upisati broj postojećeg predloška, podaci iz predloška bit će nuđeni kod upisa novih naloga.

Predlošci se uređuju u izboru Podaci i nalozi pa Predlošci, a služe za generiranje naloga, primjer P1.

 


 

P2: Sadržaj predloška broj 4 bit će nuđen kod upisa novog naloga.

 


 

P3: Upis novog naloga, koji je početno popunjen s podacima iz predloška broj 4.

 


 

Provjera modela

Za vrijednost može se odabrati jedna od dvije opcije:

 • Da – Ide provjera modela i poziva na broj pri upisu u nalog za plaćanje
 • Ne – Ne ide provjera modela i poziva na broj pri upisu u nalog za plaćanje.

Ako je uključeno provjeravanje modela i poziva na broj, tada nije moguće upisati krivi poziv na broj.

Provjera se provodi prema specifikaciji koja se može vidjeti u popisu modela i poziva na broj.

 

 

Marketing linija

Upisati tekst koji će biti će tiskan u podnožju naloga, primjer P5.


Ispis – ispis 2D barkoda

2D bar kod služi za elektronsko čitanje sadržaja naloga, primjer P4.

Za vrijednost može se odabrati jedna od dvije opcije:

 • Da – Ide ispis 2D bar koda na nalog HUB 3A
 • Ne – Ne ide ispis 2D bar kod na nalog HUB 3A.

 

 

Ispis na linijski printer – kodna stranica

Parametar služi za odabir kodne stranice. Kodna stranica je povezana s našim slovima čćđšž.

Za vrijednost može se odabrati jedna od dvije kodne stranice:

 • ISO-8859-2
 • PC-852

Ako su na zaslonu ili ispisu kriva naša slova, tada promijeniti kodnu stranicu.

 

Ispis – Broj praznih redaka na početku ispisa

Parametar se koristi kao pomoć za lakše postavljanje početnog položaja obrasca HUB 3 na matričnom pisaču. Mogu se odabrati vrijednosti:

 • 1 – jedan prazan redak prije ispisa podataka naloga HUB 3,
 • 2 – dva    prazna retka  prije ispisa podataka naloga HUB 3.

Odabrati vrijednost za koju je bolje postavljen početni položaj papira s HUB 3 obrascem na matričnom pisaču. Pored podešavanja početnog položaja putem broja praznih redaka, na matričnom pisaču moguće je još podešavanje početnog položaja putem mikro pomaka. Mikro pomak pomiče papir gore ili dolje za djeliće visine retka. 

 

Ispis – Prikaz HUB obrasca kao podloge

Parametar se koristi za postavljanje pozadine u pregledu naloga na zaslonu, a prije ispisa.

Za vrijednost može se odabrati jedna od dvije opcije:

 • Da – U pozadini je slika obrasca HUB 3A
 • Ne – U pozadinu ide prazan papir.

Ako je uključena pozadina, tada je na zaslonu prikaz ispisa istovjetan ispisu na papirnati obrazac HUB 3A.

 

Talon – platitelj – ispis IBAN ili Platitelj

Parametar se koristi pri ispisu podatka o platitelju na talonu obrasca HUB 3A.

Za vrijednost može se odabrati jedna od dvije opcije:

 • Ispisuje se platitelj, ide ispis naziva platitelja
 • Ispisuje se IBAN, ide ispis IBAN-a platitelja.

Nužno je birati opciju za ispis jer veličina kućice platitelja na talonu HUB 3A nije dovoljno velika za ispis i naziva i IBAN-a platitelja, već samo jedno od toga.

 

Provjera upisa naloga HUB 3 za gustoću ispisa

Parametar se koristi pri provjeri upisa podataka u nalog HUB 3, čiji ispis ide na matrični pisač.

Za vrijednost može se odabrati jedna od tri opcije:

 • 10 CPI
 • 12 CPI
 • 17 CPI.

Oznaka CPI je kratica od Characters per Inch, to je gustoća ispisa znakova po inču u jednom retku.

Na matričnom pisaču, nalog HUB 3 može biti ispisan s jednom od tri gustoće ispisa 10, 12 ili 17 CPI.

Za manju gustoću ispisa može se ispisati manje znakova za podatke o:

·         nazivu i adresi platitelja ili primatelja

·         opisu plaćanja.

Za vrijeme upisa naloga, ovisno o postavljenoj gustoći ispisa, ide provjera na maksimalno dozvoljeni broja znakova naziva, adrese i opisa plaćanja.

 

Provjera na maksimalni broj znakova osigurava da će ispis naziva, adrese i opisa plaćanja stati u predviđene kućice na nalogu HUB 3.

 

Za vrijeme upisa naloga, tekuća CPI vrijednost pokazana je u gornjem desnom kutu

 

 

E-nalog, izvor dokumenta

Parametar se koristi za postavljanje izbora oznake izvora dokumenta pri formiranju e-naloga (zbrojni nalog) za slanje u banku ili Finu, primjer P6.

Za oznaku izvora dokumenta mogu se odabrati vrijednosti:

·         Banka

·         Fina

 

 

Zapamti promjene izgleda tablica (layout)

Parametar je povezan s oblikovanjem sheme prikaza kolana tablica, odnosno s izborom:

·         kolona u prikazu,

·         širine kolona,

·         redoslijeda kolona.

Mogu se odabrati vrijednosti:

·         Ne – ne pamte se promjene izgleda prikaza tablica,

·         Da – pamte se promjene izgleda prikaza tablica.

Na dva načina moguć je povratak na inicijalnu shemu prikaza kolona tablica:

·         Isključiti opciju u postavkama, što vrijedi za prikaz svih tablica,

·         držati pritisnutu tipku SHIFT i kliknuti lijevu tipu miša na izboru za koji je traži povratak na inicijalnu shemu prikaza kolona, na primjer: SHIFT + klik na Nalozi, SHIFT + Klik na Partneri itd.

 

Generiranje predložaka – maksimalno rata

Maksimalan broj rata u generiranju rata i naloga iz predloška za otplatu kredita ili neko drugo obročno plaćanje.

 

OIB platitelja

Parametar je povezan s izradom zbrojnog e-naloga (1) u SEPA xml formatu (2) koji ide u Finu (3).

Upisati OIB platitelja koji će biti upisan u podatke zbrojnog e-naloga za Finu.

OIB platitelja ne koristi se u zbrojnom e-nalogu za banke.

Ako se ne promijeni početna vrijednost 11111111119 tada u zbrojnom e-nalogu za Finu slijedi greška (4).

 

 

Upisati OIB platitelja koji će biti upisan u podatke zbrojnog e-naloga za Finu.

 

 

Copyright © BaKom d.o.o. 2019. All rights reserved