Automatska instalacija aplikativnog produkcijskog Fina certifikata

 

Nužni preduvjeti slanja računa u stvarni sustav porezne uprave su:

·        instaliran aplikativni produkcijski Fina certifikat obveznika fiskalizacije,

·        registriran program PisJIR.

 

Dok oba prethodna uvjeta nisu ispunjena, stanje je slijedeće:

·        program PisJIR šalje račune u testni sustav Porezne uprave koji vraća podatke u program PisJIR,

·        računi poslati u testni sustav Porezne uprave ne proizvode nikakvu obvezu.

 

Produkcijski certifikat Fine pribavlja obveznik fiskalizacije:

·        podnosi zahtjev Fini,

·        plaća certifikat Fini,

·        nakon obavijesti Fine, preuzima certifikat sa servera Fine na vlastito računalo.

 

Upute za gornje radnje mogu se vidjeti web stranicama Fine, kliknuti link  http://www.fina.hr/fiskalizacija

 

Gornje radnje obavlja isključivo ovlaštena osoba obveznika fiskalizacije, firma Bakom d.o.o. ne može

to uraditi umjesto obveznika fiskalizacije.

 

Tijekom preuzimanja produkcijskog certifikata Fine, prema uputi Fine, sa servera Fine na vlastito računalo, zabilježiti podatke o certifikatu:

·        naziv certifikata, datoteka sa nastavkom .pfx ili .p12 na primjer FISKAL 1.p12,

·        lozinku certifikata koja je primljena pri preuzimanja certifikata sa servera Fine.

 

Za instalacija aplikativnog produkcijskog certifikata FINE, pokrenuti izvođenje programa PisJIR.

Zbog certifikata, korisnik koji izvodi program PisJIR treba biti:

  • administrator na računalu ili
  • imati administratorska prava

i ako je to ispunjeno, dvaput kliknuti mišem na ikonu programa PisJIR.

 

Ako to nije slučaj, tada izvesti desni klik na ikoni PisJIR pa potom odabrati Run as administrator.

 

 

Nakon pokretanja programa, na glavnom izborniku kliknuti Postavke.

 

Bit će otvoren slijedeći prozor:

 

 

 

Za OIB poslovnog subjekta (3) upisati OIB obveznika fiskalizacije. Taj OIB mora biti jednak OIB-u koji je naveden u zahtjevu Fini za izdavanje aplikativnog produkcijskog certifikata Fine.

 

Za lozinku certifikata upisati lozinku koja je primljena pri preuzimanja certifikata sa servera Fine.

 

Nakon toga kliknuti gumb Učitaj certifikat(4).

 

Pojavit će se slijedeći prozor:

 

 

Ako se upisani OIB i lozinka poslovnog subjekta podudara s OIB-om i lozinkom certifikata, certifikat će biti učitan uz poruku „Certifikat je učitan!“.

 

Ukoliko se OIB-i ili lozinke ne podudaraju, program će javiti grešku i mora se ponoviti postupak do uspješnog učitavanja certifikata.

 

Važno, tek nakon uspješnog:

·        učitavanja aplikativnog produkcijskog Fina certifikata,

·        registracije programa PisJIR kod vlasnika programa, firma Bakom d.o.o.

program PisJIR preći će u status stvarne prijave fiskalnih računa Poreznoj upravu.

To znači, tek tada prijavljeni računi Poreznoj upravi, putem programa PisJIR, proizvode

poreznu obvezu poslovnog subjekta.

 

 

Nije uspjela instalacija Fina certifikata

 

Ako instalacija Fina certifikata nije uspjela, vjerojatno osoba koja pokrenula izvođenje programa PisJIR nema administratorska prava na računalu.

 

Treba završiti instalaciju, tj. kliknuti dolje lijevo gumb Izlaz iz programa i ponovna automatska instalacija.

 

Ponovo pokrenuti program, desni klik na ikonu PisJIR pa klik na Run as administrator te ponoviti postupak iz prethodnog odjeljka:

·        klik na Postavke,

·        upis podataka,

·        klik na Učitaj certifikat.

 

Ako automatska instalacija Fina certifikata ponovo ne uspije, tada kliknuti dolje desno gumb Ručna instalacija i slijediti Fina upute za preuzimanje i instalaciju certifikata.

 

 

 

Copyright © BaKom d.o.o. 2019. All rights reserved