PisJIR: Copy-Paste fiskalizacija računa rašenih u Wordu i Excelu u 4 koraka:

 

  1. Korak: Otvoriti novi račun, upisati samo iznos računa
  2. Korak: Klik na gumb Fiskalizacija radi slanja računa putem Interneta u Poreznu upravu
  3. Korak: Klik na gumb Kopiraj radi kopiranja podataka koje je vratila Porezna uprava
  4. Korak: Zalijepiti (Paste ili Ctrl V) podatke iz Porezne uprave u račun rašen u Wordu ili Excelu.

 

 


 

 

Otvoriti račun rašen u Wordu i Excelu i kopirati u njega podatke iz Porezne uprave

 

 


 Copyright © BaKom d.o.o. 2019. All rights reserved.