Podešavanje postavki

 

Nakon pokretanja programa, na glavnom izborniku kliknuti Postavke.

 

Bit će otvoren slijedeći prozor:

 

 

U podatke za Oznaku poslovnog prostora i oznaku naplatnog uređaja upisati oznake kako su određene internim aktom, u slučaju da niste sigurni ostaviti upisane jedinice (1).

Obvezno upisati Oznaku poslovnog prostora prije registracije programa i učitavanja Fina certifikata.

 

Za OIB i naziv operatera upisati OIB, ime i prezime osobe obveznika fiskalizacije koja radi račune.

Upisani OIB bit će, uz svaki račun, poslan u Poreznu upravu, dok će ime i prezime biti prepisano u račun za vrijeme kopiranje podataka iz Porezne uprave u račun. (2).

 

Za OIB poslovnog subjekta (3) upisati OIB obveznika fiskalizacije i lozinku prije pokretanja učitavanja produkcijskog certifikata Fine (4).

 

Ako se želi isključiti automatski brojač računa (5) staviti kvačicu, inače ne. Kad je automatski broj isključen, tada je moguće upisati broj računa.

 

Za Obavezan upis opisa ili veznog broja staviti ili skinuti kvačicu (6).  Ako je postavljena kvačica, pri upisu novog računa mora biti upisan podatak Opis ili vezni broj.

 

Izabrati Inicijalni način plaćanja, koji će biti nuđen kod upisa novih računa (7).

 

Upisati vrijednost postotka početne PDV stope, koju koristi program u izračunu PDV poreza (8).

 

Kvačica na Omogući izvoz podataka … (9) znači: omogućen izvoz u ASCII (txt) tablicu podatka o fiskalizaciji čiji naziv je oblika:  gggg_PisJirDb.txt gdje je gggg – godina.

 

Kvačica na Izvoz s nadopunjavanjem iste datoteke (append) znači: nakon svake pojedinačne fiskalizacije računa ide izvoz tog računa na kraj tablice gggg_PisJirDb.txt.

 

Klikom na gumb Izvezi sad ide odmah izvoz svih računa iz baze u tablicu gggg_PisJirDb.txt.

 

Podaci u tablici gggg_PisJirDb.txt odvojeni su točka zarezom.

Jedan račun ide u jedan redak, a stavke poreza, jedna ili više idu na kraj retka u kome je račun.

Prvi redak tablice ne sadrži podatke o računu već su u prvom retku nazivi podataka za jedan račun.

 

Za pregled izvezenih podataka otvoriti Excelom tablicu gggg_PisJirDb.txt .

 

Izbor direktorija u koji ide ASCII tablica gggg_PisJirDb.txt ide klikom na točkice (10) i odabirom direktorija.

 

Nakon upisa postavki kliknuti gumb Spremi postavke.

 

Prijava poslovnog prostora Poreznoj upravi

Propisani podaci o poslovnom prostoru šalju se putem Interneta u Poreznu upravu.

Na glavnom izborniku kliknuti Prijavi prostor.

 

 

Bit će otvoren slijedeći prozor:

 

 

OIB poslovnog subjekta i oznaka prostora se ne upisuju, već se ti podaci preuzimaju iz Postavki.

U Postavkama, obvezno upisati Oznaku poslovnog prostora prije registracije programa i učitavanja Fina certifikata.

 

Kad se popune traženi podaci kliknuti Prijavi prostor čime će upisani podaci putem Interneta biti poslati u Poreznu upravu.

 

Porezne stope

Koristeći podatke o poreznim stopama i iznos poreza s PDV-om, program računa:

·        osnovicu za porez,

·        iznos poreza.

 

Za uvid u popis poreznih stopa, kliknuti Porezne stope na glavnom izborniku, bit će otvoren slijedeći prozor:

 

 

Za upis nove  porezne stope kliknuti Novi porez.

Za promjenu postojeće porezne stope kliknuti Uredi porez.

Za vrstu poreza odabrati neku vrstu poreza:

·  PDV - PDV - porez na dodanu vrijednost,

·  PPA - Posebni postupak oporezivanja - putničke agencije,

·  PPR - Posebni postupak oporezivanja marže – rabljena dobra,

·  PPU - Posebni postupak oporezivanja marže – umjetnička djela,

·  PPK - Posebni postupak oporezivanja marže – kolekcionarski ili antikni predmeti.

 

 

Copyright © BaKom d.o.o. 2019. All rights reserved.