Copy-Paste fiskalizacija računa rađenih u Wordu i Excelu u 4 koraka

Pomoć za program PisJIR su pisane upute u pdf formatu.

Upute sadrže detaljna pojašnjenja za rad s programom PisJIR.

Upute su pisane jednostavno uz navođenje postupaka i tumačenje pojedinačnih radnji i podataka.

Na 30-tak stranica teksta, uz veliki broj slika ekrana, zorno je pojašnjen i ilustriran rad s programom.

 

Upute sadrže i kratak prikaz fiskalizacije u 4 koraka:

1      Korak: Otvoriti novi račun, upisati samo iznos računa

2      Korak: Klik na gumb Fiskalizacija radi slanja računa putem Interneta u Poreznu upravu

3      Korak: Klik na gumb Kopiraj radi kopiranja podataka koje je vratila Porezna uprava

4      Korak: Zalijepiti (Paste ili Ctrl V) podatke iz Porezne uprave u račun rađen u Wordu ili Excelu.

 

Link za preuzimanje (download) uputa programa PisJIR u PDF formatu je: Upute za PisJIR

 

Poglavlja i odjeljci uputa vezani su uz izbornike u programu.

Popis poglavlja i odjeljaka u uputama:

 

1 Uvod

 

2 Rad s programom

2.1 Preuzimanje (download) i instalacija programa

2.2 Podešavanje postavki

2.3 Obavezna prijava poslovnog prostora Poreznoj upravi

2.4 Automatska instalacija aplikativnog produkcijskog Fina certifikata

2.5 Nije uspjela instalacija Fina certifikata

 

3 Fiskalizacija računa

3.1 Kako radi copy-paste fiskalizacija računa rađenih u Wordu i Excelu

3.2 Porezne stope

3.3 Računi

3.3.1 Upis novog računa

3.3.2 Prikaz računa

3.3.3 Storniranje računa

3.3.4 Naknadna fiskalizacija računa

3.3.5 Export podataka

3.3.6 Provjera Internet veze s Poreznom upravom

3.3.7 Provjera fiskalizacije

 

4 Zaštita podataka

4.1  Ciklusi prijepisa baze: djed, otac i sin

 

5 Registracija programa putem licence

5.1 Traženje licence mailom

5.2 Registracija – učitavanje licence

5.3 Provjera statusa registracije

5.4 Stvarna fiskalizacija računa – prestanak testne fiskalizacije

 

Copyright © BaKom d.o.o. 2019. All rights reserved.