Fiskalizacija računa

Nakon pokretanja programa otvara se prozor s popisom fiskaliziranih računa:

 

 

Za jedan račun vode se slijedeći podaci:

·        Status računa, moguća su četiri stanja fiskalizacije računa:

-          Račun je fiskaliziran, podaci o računu poslati su u poreznu upravu,

-          Storniran računom br. N, fiskalizirani račun je storniran sa storno računom br. N,gdje N broj storno računa kojim je storniran ovaj račun, može se stornirati samo fiskalizirani račun, ovi podaci nisu slati u Poreznu upravu,

-          Storno računa br. M, storno račun koji je poslat u Poreznu upravu, a taj storno račun odnosi se na fiskalizirani račun M,

-          Nije fiskaliziran, račun je poslat prema Poreznoj upravi, ali nije zaprimljen odgovor iz sustava Porezne uprave, račun se mora naknadno slati u poreznu upravu u roku od najviše 48 sati. Najčešći razlog neuspjele fiskalizacije je prekid Internet veze s Poreznom upravom,

·        Godina, podatak iz datuma izdavanja računa,

·        Broj, redni broj računa određuje program putem internog godišnjeg brojača, na početku slijedeće godine brojač računa počinje od jedan, 

·        Opis ili vezni broj, može se i ne mora upisati, podatak se ne šalje u Poreznu upravu, već je to podatak koji nešto znači korisniku,

·        Prostor, oznaka prostora iz postavki,

·        Blagajna, oznaka blagajne iz postavki,

·        Iznos, iznos računa s porezom,

·        NP način plaćanja, kratica načina plaćanja:

-                  G – gotovina

-                  K – kartica

-                  C – ček

-                  O – ostalo

-                  T – transakcijski račun

·        Porezi, kratica vrste poreza na računu:

-                  PDV porez na dodanu vrijednost

-                  PPO – posebni postupak oporezivanja

·        Datum i vrijeme izdavanja, podatak nastaje prvim slanjem računa u Poreznu upravu,

·        Zaštitni kod, podatak nastaje prvim slanjem računa u Poreznu upravu uz pomoć Fina certifikata,

·        JIR, broj koji vraća Porezna uprava.

 

 

Upis novog računa

Kad se u Wordu ili Excelu napravi novi račun, tada prije ispis računa, u programu PisJIR, na glavnom izborniku, kliknuti Novi račun.

 

Bit će otvoren prozor za novi račun:

 

 

 

Upisati iznos računa, program pokaže izračun poreza koji se može dodatno uređivati.

Po potrebi promijeniti DNO datum računa i Način plaćanje te upisati ili ne Opis ili vezni broj.

Ako je u podešavanju postavki isključen automatski brojač računa, tada je moguće promijeniti broj računa.

Klikom na Fiskaliziraj račun slijedi slanje podatke o računu u sustav Porezne uprave.

 

Porezna uprava vraća podatke fiskalizacije koji se onda kopiraju u Word ili Excel račun.

 

Račun će biti ispravan ako su u njega kopirani svi potrebni podaci, i to:

·        Broj računa za Poreznu upravu oblika A/B/C gdje je:

-                 A – redni broj računa prema godišnjem brojaču,

-                 B – oznaka poslovnog prostora iz postavki,

-                 C – oznaka blagajne iz postavki,

·        Datum i vrijeme izdavanja računa,

·        Zaštitni kod,

·        JIR broj,

·        Operater, naziv operatera iz postavki.

 

Položaj kopiranja podataka u račun nije određen. Uobičajeno je kopirati:

·        Broj računa i Datum i vrijeme izdavanja u zaglavlju računa, s ili bez naziva podataka,

·        Zaštiti kod, JIR i Operatera u podnožju računa s nazivom podataka.

 

Podatke kopirati i kad račun nije prošao fiskalizaciju, račun je u statusu Nije fiskaliziran, tj. za taj račun nije poznat JIR. Nakon kopiranja ostalih podataka u račun, račun je ispravan iako nema JIR i može se uručiti kupcu račun bez JIR-a. Za račune bez JIR-a, status Nije fiskaliziran, treba naknadno tražiti u roku 48 sati fiskalizaciju računa i tako će naknadno račun dobiti JIR, koji se onda može kopirati u račun.

 

 

 

Fiskalizacija nije uspjela ako se javi donja poruka, kliknuti OK.

 

 

Prikaz računa

 

U popisu računa izabrati (zaplaviti) neki postojeći račun i u glavnom izborniku kliknuti Prikaz računa.

Bit će pokazani svi podaci o računu. Pokazani podaci se ne mogu mijenjati ali se mogu kopirati u račun rađen u Wordu ili Excelu. U tu srhu kliknuti Kopiraj podatke te izabrati podatke za kopiranje.

 

 

Storniranje računa

Ako je fiskaliziran neispravan račun, na primjer krivi način plaćanja ili iznos ili porez, takav račun treba stornirati. Izrada storno računa je jednostavna:

·        izabrati (zaplaviti) krivi račun,

·        kliknuti Storniraj račun.

 

 

Postupak storniranja stvara storno račun koji je jednak računu koji se storniran, izuzev:

·        statusa računa,

·        broja računa,

·        iznos računa.

Storniranje računa poslalo je storno račun na fiskalizaciju u Poreznu upravu i on je dobio sve podatke iz Porezne uprave kao svaki drugi račun.

 

U gornjem primjeru storniran je račun broj 11 novim storno računom broj 12.

U statusima oba računa navode se brojevi računa koji povezuju stornirani i storno račun.

 

Za storno račun obveznik fiskalizacije za svoje poslovne knjige treba izraditi novi račun u Wordu ili Excelu i u njega kopirati podatke o fiskalizaciji storno računa.

 

 

Naknadna fiskalizacija računa

Računi koji nisu uspješno fiskalizirani treba naknadno fiskalizirati u roku od 48 sati.

 

 

Klik na Pošalji račun naknadno, ponovno šalje račun bez JIR-a u Poreznu upravi. Ako fiskalizacija uspije, Porezna uprava vraća JIR i račun prelazi u status Račun je fiskaliziran.

 

Ako treba, podaci naknadne fiskalizacije mogu se naknadno kopirati u Word ili Excel račun.

 

2.3.5. Export podataka

Klik na Export podataka pokreće postupak ispisa ili izvoza svih podataka cijele tablice fiskalizacije računa u drugu tablicu s nekim od javnih formata: pdf, xls, xlsx, rtf, txt ili html. Postupak se provodi u pet koraka, kako je to pokazano na donjoj slici.

Po završetku prijepisa tablice fiskalizacije računa u novo kreiranu tablicu odabranoga formata, moguće je odmah otvoriti tu novu tablicu klikom na OK za upit Otvoriti kreiranu datoteku?

 

Primjer eksporta podataka u PDF formatu:

 

 

Primjer eksporta podataka u XLS formatu:

 

 

Provjera Internet veze s Poreznom upravom

Za provjeru Internet veze sa sustavom Porezne uprave, kliknuti u glavnom izborniku Provjera veze.

 

 

Ako veza nije u redu, slijedi poruka:

 

 

Provjera fiskalizacije

Kako je već prije navedeno, tek nakon uspješnog:

·        učitavanja aplikativnog produkcijskog Fina certifikata,

·        registracije programa PisJIR kod vlasnika programa, firma Bakom d.o.o.

program PisJIR preći će u status stvarne prijave fiskalnih računa Poreznoj upravi.

To znači, tako prijavljeni računi Poreznoj upravi, putem programa PisJIR, proizvode poreznu obvezu poslovnog subjekta.

 

Nakon stvarne fiskalizacije prvog računa, tj. nakon slanja prvog računa u stvarni sustav Porezne uprave, poželjno je izvesti provjeru fiskalizacije koristeći sustav porezne uprave.

 

U tu svrhu kliknuti link za provjeru stvarne fiskalizacije u Poreznoj upravi http://www.provjeri-racun.hr/

i tek nakon ispravne provjere prvog računa može smatrati da fiskalizacija radi u redu.

 

Prozori porezne uprave za uspješnu i neuspješnu provjeru fiskalizacije računa:

 

 

 

 

 

Copyright © BaKom d.o.o. 2019. All rights reserved.