Zaštita podataka

 

Podaci o fiskalizaciji računa, postavkama i ostali podaci pohranjeni su u bazi podataka s nazivom BakomFisk.3sdb. Kratica s3db dolazi od Simple Sloppy Semantic Database što je takozvana Open source baza.

 

Tijekom instalacije programa baza podataka BakomFisk.3sdb smještena je na disk u preporučenu mapu (direktorij, folder): C:\Program Data\Bakom\PisJIRv2\Data\.

 

 

 

U direktoriju Data su podaci fiskalizacije, baza BakomFisk.3sdb i još pet direktorija:

·      Certifikat       – podaci o Fina certifikatu,

·      Greska         – xml poruke o greškama kod fiskalizacije,

·      Log               – log zapisi programa PisJIR,

·      Poslano        – xml poruke koje su poslane u Poreznu upravu,

·      Primljeno      – xml poruke koje je vratila Porezna uprava.

 

Program PisJIR ne sadrži postupak zaštite podataka putem prijepisa na neki drugi medij. Stoga, putem mehanizma Copy-Paste (Kopiraj-Zalijepi) korisnik treba napraviti prijepis podataka fiskalizacije na CD, DVD, USB stick, disketu ili neki drugi medij. U tu svrhu pokrenuti This PC prije My Computer, prema donjoj slici slijediti putanju do podataka fiskalizacije i selektirati (zaplaviti) direktorij Data ili njegov sadržaj, bazu BakomFisk.s3db i još pet poddirektorija, potom kliknuti desnu tipku miša pa izbor Copy (ili Kopiraj).

 

 

 

Staviti medij na koji će ići prijepis podataka, to može biti CD, DVD, USB stick, disketa ili nešto drugo.

Za primjer, ako prijepis ide na CD, iza umetanja CD u računalo otvara se prozor za CD, kliknuti OK.

 

Slijedi otvaranje prozora za CD, pogon E, kliknuti desnu tipku miša i izbor Paste (Zalijepi).

 

 


Slijedi zabilješka prijepisa na CD, potom izvesti upis na CD klikom na izbor Write these Files on CD.

 

Nakon toga ide završni upis:

 

 

Ciklusi prijepisa baze: djed, otac i sin

U zaštiti podataka treba izabrati učestalost prijepisa podataka, to može biti dnevno, tjedno, mjesečno ili neki drugi vremenski period. Učestalost prijepisa ili period ovise o dinamici upisa novih podataka u bazu. Mjera je zapravo spremnost na gubitak podataka od zadnje kopije do danas. Korisnik treba sam razmisliti i odabrati za njega pogodan i prihvatljiv period kopiranja podataka.

 

Obvezno koristi više medija na koji ide prijepis te ih prikladno označiti. Često se koriste tri medija s oznakama: DJED, OTAC i SIN. Pri tome je:

·       SIN – zadnja kopija podataka,

·       OTAC – predzadnja kopija podataka,

·       DJED – pred predzadnja kopija podataka.

·         

Kod svake nove kopije baze ciklički rotirati medije i oznake medija, to znači:

·       novu kopiju izvesti na medij DJED i promijeniti mu oznaku u SIN,

·       medij OTAC preimenovati u DJED,

·       medij SIN, prije zadnje kopije, preimenovati u OTAC. 

·         

Nevezano za tekući ciklus kopiranja podataka, dobro je uvesti i sigurnosni prijepis podataka s nekim većim periodom, na primjer:

·       tromjesečno,

·       polugodišnje,

·       godišnje.

Medij na kome je sigurnosna kopija podataka treba svakako pohraniti u fizički neku drugu zgradu nego što je zgrada u kojoj je računalo s programom PisJIR. Sigurnosna kopija je zaštita u slučaju većih nezgoda kao što su požar, poplava i drugo. Naime, s novcima se mogu ukloniti štete požara, poplava, ali ne i šteta gubitka podataka. To može samo sigurnosna kopija.

 

Velika je pogreška ako se koristi samo jedan te isti medij za kopiranje podataka.