PisHUB: Ispis HUB 3 i HUB 3A

Ispis naloga (uplatnice ili virmani)

SEPA xml zbrojni nalog pain.001

 

 

Novo: Slanje naloga plaćanja putem e-pošte

Ispis 2D bar koda

Veza s Internet bankarstvom

Ispis naloga pologa utrška na POS pisač

Dopisi s nalozima HUB 3A

Računi s nalozima HUB 3A

Pisma s nalozima HUB 3A

Besplatno 30 dana

 

PisMax: Informatizacija poslovanja

Već od 6 EUR mjesečno za izradu ponuda, računa, fiskalizaciju, salda konti i PDV i još toga

 

 

 

 

Virmani – Uplatnice

HUB 3   –    HUB 3A

 

Program PisHUB:

Ispis HUB 3 i HUB 3A

uplatnice ili virmani

 

Za preuzimanje programa PisHUB 3 kliknuti DOWNLOAD

 

Što je PisHUB 3?

Profesionalno izrađen program, za osobno

računalo, jednostavnu i brzu pripremu naloga

te ispis na obrasce HUB 3A i HUB 3 uz gustoću

ispisa 10 ili 12 ili 17 CPI. te slanje platiteljima naloga plaćanja u pdf formatu putem maila

 

Što može PisHUB 3?

Točno, jednostavno i brzo:

·       pripremiti popis platitelja i primatelja

·       urediti nazive, adrese, IBAN račune

·       upisati žiro računa umjesto IBAN-a

·       pripremiti nove naloge za plaćanje

·       ispisati naloge za polog utrška na papirnu
 vrpcu POS pisača

·       generirati naloge za članarine i
 druge periodičke pristojbe

·       generirati naloge za obročno plaćanje
 putem rata

·       nalog za plaće, SEPA uvođenje vrste
 osobnog primanja -VOP u model HR69

·       iz prošlih naloga raditi nove naloge

·       ispisati na obrasce HUB 3 i HUB 3A

·       ispisati 2D bar kod (2DBK)

·       izraditi SEPA xml zbrojni nalog pain.001

·      povezati naloge s Internet
 bankarstvom

·       uvoz naloga iz drugih aplikacija

·       pretraživati popise podataka i naloga

·       provjeriti adresu, IBAN, modele i
 pozive na broj, valute, šifre namjene

·       izvesti podatke u pdf xls txt rtf html

·       i još dosta toga.

 

Što su dopisi, računi i pisma s nalozima ?

Dopisi, računi i pisma omogućuju:

·       uvoz platitelje iz Excel tablice csv format,

·       ispis adrese platitelja u 1/3 papira A4,

·       ispis teksta u 2/3 papira A4,

·       ispis naloga HUB 3A u 3/3 papira A4,

·       slanje dopisa putem e-pošte.

> NOVO < 

 

Program PisMax:

Poslovanje malih i srednjih tvrtki i obrta

 

Već od 6 EUR mjesečno za izradu ponuda, računa, fiskalizaciju, skladište, salda konti i PDV

 

Za preuzimanje programa PisMax kliknuti DOWNLOAD

 

Što je PisMax?

Profesionalno izrađen program za razumljivu i jednostavnu informatizaciju poslovanja:

·        prodaje, ponude, računi s fiskalizacijom ili bez,

·        eRačuni za servis Moj-eRačun,

·        nabave, ulazni računi zaprimanje i likvidiranje,

·        skladišno poslovanje, inventure, zalihe,

·        platni promet, otvorene stavke, e-izvodi, IOS,

·        e-prijava obrazaca OPZ-STAT-1, PDV PDV-S, ZP, URE.

Za više o programu PisMax kliknuti OVDJE

 

Kako PisMax značajno smanjuje trošak?

Program koristi razne automatike te nije potrebno znanje knjigovodstva, jer SAMI jednostavno i brzo izradite ponude izlazne i ulazne račune, a istovremeno ugrađene programske automatike odrađuju otvorene stavke, bankovne izvode (SEPA camt.053.001.02), e-PDV knjige i e-prijave obrazaca u ePorezna, čime će se značajno smanjiti trošak usluge knjigovodstva.

 

Kako PisMax olakšava rad?

Predlaže očekivane podatke pri izradi ponuda, računa i stavaka čime je olakšan i ubrzan upis podataka.
Rad je olakšan i putem povezivanja s:

·        Internet bankarstvom, preuzimanje e-izvoda,

·        automatsko zatvaranje otvorenih stavaka,

·        automatska izrada skladišne primke iz URE,

·        automatska izrada otpremnice iz IRE,

·        HNB-om, automatsko preuzimanje tečaja,

·        e-prijava obrazaca OPZ-STAT-1, PDV, PDV-S, ZP, URE.

Rad je olakšan i zbog automatika:

·        upisa URA i IRA u otvorene stavke i PDV,

·        zatvaranje otvorenih stavaka putem e-izvoda.

Od pomoći su i korisni podaci preuzeti iz javno dostupnih izvora za naselja i pošte, države i valute, banke i kamatne stope, kontni plan.

 

 

 

 

 

 

 

Kome se obratiti za programe PisHUB 3, PisMax ili PisJIR?

BaKom d.o.o. Trnsko 12, 10020 Zagreb

    Tel 01 6523 215

   Mob: 098 480 991

bakom@bakom.hr

                                                           Copyright © BaKom d.o.o. 2020. All rights reserved.

                                                                                                                                           

BaKom d.o.o. za kompjuterski inženjering i trgovinu

BaKom d.o.o. MBS:080310107 OIB:07206927596

Sjedište: Zagreb, Trnsko ulica 12

Osobe ovlaštene za zastupanje: Dunja Vučić, Vlado Sužnjević

Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. brojem 1-6937

IBAN: HR10 2484 0081 1006 1639 2 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

Temeljni kapital 25.600,00 HRK. Odlukom osnivača od 02.12.1995. godine, povećan je temeljni kapital društva za 24.538,00 kuna,

uplatom u stvarima, tako da je ukupna svota temeljnog kapitala 25.600,00 kuna, uplaćen u novcu i stvarima.