Zadnje obavijesti                                         > Povratak <

18.3.2024.

Uvedena nova verzija za slanje e-naloga u banke ili Finu

Poštovanje

Od 18.3.2024. za slanje e-naloga u bake ili Finu koristi se nova verzija e-naloga s oznakom pain 001.001.09.

 

Što uraditi?

Instalirati zadnju verziju programa PisHUB 3.

Postupak instalacije:

1 – Opreza radi, napraviti kopiju baze podataka.

2 – Izaći iz programa.

3 – Preuzeti (download) instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe

4 – Instalirati zadnju verziju programa, izvesti PisHUB3Setup.exe.

5 – Pri kraju instalacije, na upit da li zadržati postojeću bazu i podatke OBAVEZNO odgovoriti  YES ili DA (ovisno o jezičnoj verziji Windowsa).

 

Za izradu kopije baze podataka i vraćanje podataka iz kopije baze u uputama vidjeti poglavlje

9. ZAŠTITA PODATAKA. Link za preuzimanje (download) uputa je: Upute_za_PisHUB_3

 

Ako Vam ne ide od ruke, predlažemo zatražiti pomoć srednjoškolca ili informatičara

4.12.2023.

Uvedena e-adresa platitelja pri uvozu naloga plaćanja iz Excel tablice u CSV fomatu

E-adresa platitelja, na koju se šalje nalog plaćanja poslovnom partneru kao platitelju, uvedena je u W kolonu CSV tablice. Za preuzimanje primjera Excel tablice u CSV formatu s uvedenom e-adresom platitelja kliknuti link: https://www.bakom.hr/downloads/PRIMJER_ZA_CSV_NALOGE.csv

 

Što uraditi?

Dovovoljno je u prvi redak tablice (1), gdje su navedeni nazivi podataka po kolonama, staviti u W kolonu naziv e-adresa platitelja pa će Excel tablica biti ispravna pri uvozu naloga plaćanja.

Ako u W koloni nema naziva kolone niti jednog podataka program PisHUB će javiti grešku pri uvozu naloga plaćanja iz CSV tablice.

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Za više vidjeti odjeljak 5.2. Uvoz naloge iz CSV datoteke u Upute_za_PisHUB_3

 

Preuzeti zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe te instalirati program PisHUB 3.

 

12.12.2022.

Tuzemne uplatnice u EUR-ima od 2023. godine

Periodi uvođenja EUR-a na tuzemne uplatnice:

·         do 31.12.2022. u HRK,

·         od 01.01.2023. u EUR-ima,

·         od 01.01.2023. do 14.01.2023. još idu uplatnice u HRK.

Za preračun iz HRK u EUR koristi se fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450 HRK.

Ako je valuta uplatnice HRK iznos i valuta pretvaraju se u EUR.

Preračun ide za iznose u nalozima plaćanja, predlošcima naloga i partnerima.

Promjena valute HRK u EUR ide u nalozima plaćanja i predlošcima naloga.

 

Kada pokrenuti preračun iz HRK i EUR

Preračun iz HRK u EUR pokrenuti onda kad se više:

·         neće upisivati uplatnice u HRK,

·         neće ispisivati uplatnice u HRK.

 

Važno:

Prije pokretanja konverzije u EUR obavezno napraviti kopiju tekuće baze.

Tu kopiju baze trajno čuvati.

Preračun HRK u EUR ne može se ponavljati.

 

Što uraditi:

·         preuzeti uputu za uvođenje eura u četiri koraka,

·         kliknuti: Uputa za uvođenje eura u program  PisHUB 3,

·         prema uputi izvesti četiri koraka za uvođenje eura.

 

Ako Vam ne ide od ruke izvođenje prelaska na eure, predlažemo zatražiti pomoć srednjoškolca ili informatičara, jer su upute jednostavne za izvesti.

Kako ima dosta korisnika, kliknuti Reference, mi ne stignemo svim korisnicima instalirati prelazak na eure.

Ako nikako sami ne možete riješiti prelazak na eure, javite se i mi ćemo to uraditi te putem računa zaračunati Vam 30 EUR plus PDV

 

31.03.2022.

Nakon sedam godina ide nova cijena godišnje licence

Za više kliknuti Cijene.

15.03.2021.

U HR 69 dodatno su uvedene nove šifre VOP – Vrsta Osobnih Primanja

Za više vidjeti odjeljak 3.7.2 SEPA i model plaćanja HR69 za plaće i ostala osobna primanja u

Upute_za_PisHUB_3

Što uraditi?

Preuzeti zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe te instalirati program PisHUB 3.

 

25.01.2021.

Uveden model HR 24 u predloške pri generiranju naloga za komunalne naknade

Namjena predložaka je ubrzavanje izrade naloga za plaćanje kada dio podataka, vezan uz primatelje, ostaje isti, a dio podataka, vezan uz platitelja, se mijenja.

U predloške je uveden model HR 24 koji se koristi za plaćanje prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje javnih potreba poput komunalnih naknada.

Za više vidjeti poglavlje 4.5. Predlošci i generiranje naloga, a posebno odjeljak 4.5.2. Promjenjivi poziv na broj u Upute_za_PisHUB_3

Što uraditi?

Preuzeti zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe te instalirati program PisHUB 3.

 

 

 

12.11.2020.

Uvedeni računi s nalogom plaćanja HUB 3A

Računi s nalogom plaćanja ispisuju se na A4 papir koji je podijeljen u tri trećine:

·         prva trećina   – platitelj i adresa iz Excel tablice,

·         druga trećina – obrazac računa kao pozadinska slika uz ispis dijela podataka iz Excel tablice,

·         treća trećina  – obrazac naloga HUB 3A za ispis naloga iz Excel tablice.

Preporuka, papir A4 koji je prazan u prve dvije trećine, a u trećoj trećini ima obrazac HUB 3A kupiti u prodavaonici Narodnih novina.

Slika obrasca računa tiska se u prve dvije trećine te još naziv ili ime i prezime i adresa platitelja, broj računa i iznos uz popunjeni nalog u trećoj trećini.

Podaci za račun i pripadni nalog plaćanja pripremiti u Excelu, spremiti Excel tablicu u CSV formatu te:

·         uvesti CSV tablicu,

·         izabrati sliku obrasca računa,

·         ispisati račune s podacima iz CSV tablice na laser pisač.

Za više vidjeti poglavlje 8. Računi i pisma s nalogom plaćanja HUB 3A u Upute_za_PisHUB_3

Što uraditi?

Preuzeti zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe te instalirati program PisHUB 3.

 

10.04.2020.

Uvedeno slanje naloga plaćanja platiteljima putem e-pošte.

U podatke o poslovnim partnerima (platitelji ili primatelji) uveden upis e-adrese, što se koristi pri:

·         upisu naloga plaćanja,

·         generiranju naloga iz predložaka.

Tim putem u naloge plaćanja uvedena je e-adresa platitelja koja se koristi za slanje naloga plaćanja platiteljima u pdf formatu.

Za više kliknuti Slanje naloga e-poštom ili kliknuti  Upute_za_PisHUB_3 i vidjeti odjeljak 4.6. Nalozi plaćanja putem e-pošte.

Što uraditi?

1 – Obvezno napraviti kopiju baze podataka, opreza radi.

2 – Preuzeti zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe

3 – Instalirati zadnju verziju programa, izvesti PisHUB3Setup.exe.

4 – Pri kraju instalacije, na upit da li zadržati postojeću bazu i podatke OBAVEZNO odgovoriti  YES ili DA (ovisno o jezičnoj verziji Windowsa).

05.06.2019.

Uvedene izmjene u kreiranju SEPA e-naloga za banke i Finu (datoteka pain.001) koje se primjenjuju od 03.06.2019.

Što uraditi?

Preuzeti zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe te instalirati program PisHUB 3.

08.04.2019.

Uveden iznos i opis plaćanja u podatke o platiteljima za generiranje naloga plaćanja s promjenjivim iznosom i opisom plaćanja

U podatke o poslovnim partnerima (platitelji ili primatelji) uveden upis iznosa i opisa plaćanja, što se koristi u generiranju naloga iz predložaka.

Preporuka: Koristiti iznos i opis plaćanja kada treba generirati naloge s puno različitih iznosa.

Za više vidjeti odjeljak 4.5.6. Generiranje naloga s promjenjivim iznosom i opisom plaćanja

u Upute_za_PisHUB_3

Što uraditi?

Preuzeti zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe te instalirati program PisHUB 3.

 

05.03.2019.

Uvedena pisma s nalogom plaćanja HUB 3A

Pod pismom se misli na veličinu papira A4 koji je podijeljen u tri trećine:

·         prva trećina   – platitelj i adresa iz Excel tablice,

·         druga trećina – neki tekst kao pozadinska slika uz ispis dijela podataka iz Excel tablice,

·         treća trećina  – obrazac naloga HUB 3A za ispis naloga iz Excel tablice.

Preporuka, papir A4 koji je prazan u prve dvije trećine, a u trećoj trećini ima obrazac HUB 3A kupiti u prodavaonici Narodnih novina.

Pismo ima osobni karakter, tiska se ime, prezime i adresa platitelja, uz popunjeni nalog u trećoj trećini.

Podaci za pismo i pripadni nalog plaćanja pripremiti u Excelu, spremiti Excel tablicu u CSV formatu te:

·         uvesti CSV tablicu,

·         izabrati pozadinsku sliku s tekstom,

·         ispisati pisma s podacima iz CSV tablice na laser pisač.

Za više vidjeti poglavlje 8. Pisma s nalogom plaćanja HUB 3A u Upute_za_PisHUB_3

Što uraditi?

Preuzeti zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe te instalirati program PisHUB 3.

 24.01.2019.
Uveden model i poziv na broj HR19

Model HR19 - koristi se samo za uplate naknada u korist računa FINE pri provedbi ovrhe.

Što uraditi?

Preuzeti zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe te instalirati program PisHUB 3.

 

04.10.2018.
Uvedena promjena modela i poziva na broj primatelja za više naloga plaćanja
Postupak:

·         izabrati (zaplaviti) jedan ili više naloga plaćanja (1),

·         kliknuti Promjena naloga (2),

·         kliknuti Promjena modela i poziva na broj primatelja (3),

·         ide prozor za promjenu modela i poziva na broj primatelja (4),

·         upisati model i poziv na broj primatelja (5),

·         za kraj kliknuti Promijeni model i poziv (6), nakon toga u izabranim nalozima plaćanja bit će promijenjen model i poziv na broj primatelja.

 

Što uraditi?

Preuzeti zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe te instalirati program PisHUB 3.

 

12.07.2018.

Program PisHUB 3: Nova verzija 6.0

U verziji 6.0 programa PisHUB 3 uvedeni su dopisi osobnog karaktera uz ispis naloga plaćanja u trećoj trećini A4 obrasca.

 

Preporuča se prijeći na zadnju verziju 6.0 programa PisHUB 3.

 

Za prijelaz iz verzije 5.2 na verziju 6.0 kliknuti uputu Prijelaz iz 5.2 na 6.0

 

 

12.07.2018.
Uvedeni dopisi osobnog karaktera s nalogom plaćanja
Podaci za dopise uvoze se iz Excel tablice u CSV formatu.

Dopis je podijeljen u trećine:

·         prva trećina – ispis naziva i adrese primatelja,

·         druga trećina – ispis podataka dopisa,

·         treća trećina – ispis podataka naloga plaćanja.

 

 

Što uraditi?

Preuzeti zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe te instalirati program PisHUB 3.

 

13.04.2018.
Uvedena promjena datuma izvršenja za više naloga plaćanja
Postupak:

·         izabrati (zaplaviti) jedan ili više naloga plaćanja (1),

·         kliknuti Promjena naloga (2),

·         kliknuti Promjena datuma izvršenja (3),

·         ide prozor za promjenu datuma (4),

·         upisati novi datum izvršenja (5),

·         za kraj kliknuti Promijeni datum (6), nakon toga u izabranim nalozima plaćanja bit će upisan novi datum izvršenja.

 

 

Što uraditi?

Preuzeti zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe te instalirati program PisHUB 3.

 

11.12.2017.

Uveden izbor slijeda ispisa više kopija naloga plaćanja

Ako se izabere više naloga za ispis, na primjer nalog A, nalog B i nalog C, te četiri kopije u ispisu tih naloga, slijed ispisa naloga ABC ovisi o kvačici uz opciju Način kopiranja – AA BB CC, i to:

kvačica je uključena:                                                   kvačica je isključena:

               

slijed ispisa naloga je AAAA BBBB CCCC                  slijed ispisa naloga je ABC ABC ABC ABC

Za više vidjeti u uputama odjeljak 4.1.3. Ispis naloga HUB 3A

 

=====================================================================================================================================================

11.12.2017.

Prijelom naziva primatelja/platitelja prilikom uvoza iz CSV tablice

Ako je naziv platitelja dulji od 28 znakova, uvedena opcija za prijelom naziva u ispis naloga.

Ako je u opciji Prijelom naziva primatelja/platitelja prilikom uvoza kvačica prije uvoza iz CSV tablice:

·         isključena – neće biti prijeloma naziva platitelja/primatelja u ispisu,

·         uključena – ide prijelom naziva platitelja/primatelja ako je naziv platitelja ili primatelja dulji od 28 znakova. Prijelom naziva ide u prva dva reda ispisa na nalogu, a adresa (ulica i mjesto)  bit će pomaknuti u treći četvrti red ispisa na nalogu.

Za više vidjeti u uputama odjeljak 5.1. Prijelom naziva primatelja/platitelja prilikom uvoza

 

=====================================================================================================================================================

28.09.2017.
Uveden automatski brojač za šifre novih poslovnih partnera
Pri dodavanju novog partnera bit će ponuđena brojčana šifra koja ne postoji u bazi.
Ponuđena brojčana šifra bit će za jedan veća od zadnje upisane nove šifre partnera.
Ponuđena šifra ne mora se prihvatiti, već se može upisati neka druga nepostojeća šifra za novog partnera.
=====================================================================================================================================================

20.03.2017.

Ispis naloga za polog dnevnog utrška na papirnu vrpcu POS pisača

značajno smanjuje trošak platnog prometa

Svakodnevni upis novog naloga za polog utrška svodi se na upis jednog ili dva podatka:

·         iznos pologa utrška, obavezno,

·         datum u pozivu na broj, može i ne mora.

 

Uveden ispis na papirnu vrpcu POS pisača naloga plaćanja s 2D bar kodom za polaganja dnevnog utrška. Pogodnost mogu koristiti razni subjekti koji polažu dnevni utržak i koriste POS pisač za izdavanje paragon blokova. Na primjer:

·         razni ugostiteljski objekti,

·         razne prodavaonice,

·         voćarne,

·         ljekarne,

·         parfumerije,

·         razne uslužne radnje,

·         ostali subjekti koji polažu dnevni utržak.

Izgled naloga za polog dnevnog utrška na:

·         benzinskim crpkama,

·         kioscima,

·         prodavaonicama Konzuma,

·         i ostali subjektima platnog prometa:

 

 

 

Za više kliknuti stranicu               Ispis naloga polga utrška na POS pisač.html

ili kliknuti kratku pdf uputu           Ispis naloga polga utrška na POS pisač.pdf

=====================================================================================================================================================

24.11.2016.

Program PisHUB 3: Nova verzija 5.2

U verziji 5.2 programa PisHUB 3 su dopune uz uvoz naloga plaćanja iz Excel tablice u csv formatu:

·         uz provjeru uvoz naloga plaćanja iz csv tablice u bazu podataka,

·         uz provjeru izvoz naloga plaćanja iz csv tablice u zbrojni e-nalog SEPA pain.001 u xml formatu za banke ili Finu.

 

Preporuča se prijeći na zadnju verziju 5.2 programa PisHUB 3.

 

Za svaku prethodnu verziju programa PisHUB 3 raspoloživa je uputa za prijelaz na verziju 5.2.

 

Za prijelaz iz verzije 1.0 na verziju 5.2 kliknuti uputu Prijelaz iz 1.0 na 5.2

Za prijelaz iz verzije 2.0 na verziju 5.2 kliknuti uputu Prijelaz iz 2.0 na 5.2

Za prijelaz iz verzije 3.0 na verziju 5.2 kliknuti uputu Prijelaz iz 3.0 na 5.2

Za prijelaz iz verzije 4.0 na verziju 5.2 kliknuti uputu Prijelaz iz 4.0 na 5.2

Za prijelaz iz verzije 5.0 na verziju 5.2 kliknuti uputu Prijelaz iz 5.0 na 5.2

Za prijelaz iz verzije 5.1 na verziju 5.2 kliknuti uputu Prijelaz iz 5.1 na 5.2

=====================================================================================================================================================

15.10.2016.

Otklonjen je zastoj ispisa velikog broja naloga plaćanja HUB 3A na laser pisač

Otklonjena je pojava zastoja ispisa velikog broja naloga plaćanja na računalu s manje memorije ili sporijim procesorom.

 

Preporuča se preuzeti zadnju verziju instalacijske procedure i ponovo instalirati program.

 

Što uraditi?

1 – Opreza radi napraviti kopiju baze podataka.

2 – Preuzeti (download) zadnju verziju instalacijske procedure, kliknuti: PisHUB3Setup.exe

3  – Instalirati zadnju verziju programa.

4  – Pri kraju instalacije, na upit da li zadržati postojeću bazu i podatke obavezno odgovoriti YES.

 

Ako se još ne koristi zadnja verzija 5.1 programa PisHUB 3, treba prijeći na tu verziju 5.1.

Kako prijeći iz niže verzije na verziju 5.1 vidjeti prethodnu obavijest od 20.08.2016.

=====================================================================================================================================================

20.08.2016.

Kako prijeći na novu verziju 5.1 programa PisHUB 3

Za svaku prethodnu verziju programa PisHUB 3 raspoloživa je uputa za prijelaz na verziju 5.1.

 

Za prijelaz iz verzije 1.0 na verziju 5.1 kliknuti uputu Prijelaz iz 1.0 na 5.1

Za prijelaz iz verzije 2.0 na verziju 5.1 kliknuti uputu Prijelaz iz 2.0 na 5.1

Za prijelaz iz verzije 3.0 na verziju 5.1 kliknuti uputu Prijelaz iz 3.0 na 5.1

Za prijelaz iz verzije 4.0 na verziju 5.1 kliknuti uputu Prijelaz iz 4.0 na 5.1

Za prijelaz iz verzije 5.0 na verziju 5.1 kliknuti uputu Prijelaz iz 5.0 na 5.1

 

Kako vidjeti koju verziju programa koristite Vidjeti gornji lijevi kut (1):

 

 

=====================================================================================================================================================

17.06.2016.

Program PisHUB 3: Nova verzija 5.1

U verziji 5.1 su izmjene vezane uz slanje zbrojnog e-naloga u Finu i banke.

Predlaže se prijeći na zadnju verziju 5.1 iako se ne koriste zbrojni e-nalozi.

Prijelaz na verziju 5.1 je besplatan, a postojeći podaci bit će očuvani.

 

Za prijelaz iz verzije 5.0 na verziju 5.1 kliknuti uputu Prijelaz iz 5.0 na 5.1

 

Korisnici koji koriste starije verzije 1.0, 2.0, 3.0 i 4.0 isto mogu prijeći na zadnju verziju 5.1.

=====================================================================================================================================================

06.06.2016.

Nova verzija 5.0 programa PisHUB 3 – SEPA pravila za plaćanja u kunama i eurima

Od 06.06. 2016. raspoloživa je verzija 5.0 programa PisHUB 3 u kojoj su  izmjene u platnom prometu uz primjenu europskih SEPA (eng. Single Euro Payments Area) pravila za plaćanja u kunama i eurima. Za više o SEPA inicijativi kliknuti https://www.sepa.hr/.

 

Glavne SEPA novine su:

·         novi zbrojni e-nalog u xml formatu za banke i Finu,

·         novi e-izvadak u xml formatu,

·         dopunjen model HR69 u nalozima za isplatu plaća i drugih osobnih primanja uvođenjem oznake VOP - vrsta osobnog primanja.

·          

BaKom d.o.o. Zagreb, Trnsko 12, OIB:07206927596

Copyright © BaKom d.o.o. 2021. All rights reserved

 

 

> Povratak <