Zaštita podataka

Podaci o nalozima, predlošcima, platiteljima, podešavanju kao i svi ostali podaci pohranjeni su u bazi podataka s nazivom PisHUB.3sdb. Kratica s3db dolazi od Simple Sloppy Semantic Database što je takozvana Open source baza.

 

Pod zaštitom podataka misli se na izradu kopije baze podataka, što je moguće napraviti na dva načina:

·         programska izrada kopije baze, raspoloživo od 05.02.2014.,

·         ručna izrada kopije baze, copy-paste mehanizam, za instalacije PisHUB 3 prije 05.02.2014.

Programska izrada kopije baze

Programska izrada kopije baze raspoloživa je od 05.02.2014. To znači, korisnici koji su instalirali program PisHUB 3 iza 05.02.2014. mogu putem programa izraditi kopiju baze. Ostali korisnici trebaju koristiti ručnu izradu baze podataka. Postupak programske izrade kopije baze je u izborniku Podešavanje, vidjeti sliku.

 

 

Za programsku izradu kopije baze kliknuti redom gumbe:

·         Podešavanje (1) u glavnom izborniku,

·         Kopija podataka (2),

·         Izrada kopije podataka (3).

Bit će otvoren prozor za izbor direktorija ili medija (disketa, CD, DVD, stick) gdje ide prijepis baze.

 

 

Nakon izbora kliknuti gumb Save. Ide kopiranje baze i završna poruka u kojoj je navedena putanja i naziv kopije baze. U naziv kopije, ispred naziva same baze, dodan je datum kopiranja baze oblika gggg-mm-dd.

 

 

Povrat podataka iz kopije baze

Za povrat podataka iz kopije baze kliknuti gumb Vraćanje kopije podataka. Bit će otvoren prozor za izbor direktorija ili medija (disketa, CD, DVD, stick) gdje je kopija baze.

 

 

Nakon izbora kopije baze, kliknuti gumb Open. Ide povrat podataka i završna poruka u kojoj je navedeno

iz koje kopije baze su uzeti podaci te putanja do baze u koju su vraćeni podaci iz kopije.

 

 

Ručna izrada kopije baze, copy-paste mehanizam

Postupak je namijenjen korisnicima koji su instalirali program PisHUB 3 prije 05.02.2014. Ako žele, ovaj postupak mogu koristi i korisnici koji su instalirali PisHUB 3 iza navedenog datuma.

 

Tijekom instalacije programa baza podataka PisHUB.3sdb smještena je na disk u preporučenu mapu (direktorij, folder), ovisno o operativnom sustavu.

Za Windows XP putanja je:

     C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bakom\PisHUB3v3\Data\PisHub.s3db,

a za Windowse 7 8 10 i Vista putanja je:

     C:\Program Data\Bakom\PisHUB3v4\Data\PisHub.s3db.

 

Program PisHUB 3 ne sadrži postupak zaštite podataka putem prijepisa baze podataka na neki drugi medij.

Stoga, putem mehanizma Copy-Paste korisnik treba ustoličiti vlastitu proceduru za prijepis baze podataka na CD, DVD, USB stick, disketu ili neki drugi medij. U tu svrhu pokrenuti My Computer, prema donjoj slici slijediti putanju, selektirati (zaplaviti) bazu Pishub.s3db, tj. kliknuti desnu tipku miša pa Copy (ili Kopiraj).

 

 

Staviti medij na koji će ići prijepis baze, to može biti CD, DVD, USB stick, disketa ili nešto drugo.

Za primjer, ako prijepis baze ide na CD, nakon umetanja CD u računalo otvara se prozor za CD, kliknuti OK.

 

 

Slijedi otvaranje prozora za CD, pogon E, kliknuti desnu tipku miša i izbor Paste (Zalijepi).

 

 

Slijedi zabilješka prijepisa na CD, potom izvesti završni upis na CD klikom na izbor Write these Files on CD.

 

 

Nakon toga ide završni upis:

 


 

Ciklusi prijepisa baze: djed, otac i sin

U zaštiti podataka treba izabrati učestalost prijepisa baze, to može biti dnevno, tjedno, mjesečno ili neki drugi vremenski period. Učestalost prijepisa ili period ovise o dinamici promjene postojećih i upisa novih podataka u bazu. Mjera je zapravo spremnost na utrošak vremena potrebnog za obnavljanje podataka koji nisu u zadnjoj kopiji baze, ako dođe do nestanka tekuće baze podataka. Recimo da je to jedan radni dan, to sugerira da je prihvatljiv gubitak stotinjak podataka. Naime, za jedan dan može se očekivati ponovni upis stotinjak podataka, bilo da su to nalozi, predlošci, uplatitelji, primatelji ili nešto drugo. Ako je to tako, tada period u kome se dogodi upis ili promjena stotinjak podataka je period za kopiranje baze. Drugim riječima, ako se u prosijeku upis stotinjak ili više podataka događa:

·         dnevno, tada dnevno kopirati bazu,

·         tjedno, tada tjedno kopirati bazu,

·         mjesečno, tada mjesečno kopirati bazu, itd.

 

Korisnik treba sam razmisliti i odabrati za njega pogodan i prihvatljiv period kopiranja baze podataka.

 

Obvezno koristi više medija na koji ide prijepis te ih prikladno označiti. Često se koriste tri medija s oznakama: DJED, OTAC i SIN. Pri tome je:

·         SIN – zadnja kopija baze,

·         OTAC – predzadnja kopija baze,

·         DJED – pred predzadnja kopija baze.

 

Kod svake nove kopije baze ciklički rotirati medije i oznake medija, to znači:

·         novu kopiju baze izvesti na medij DJED i promijeniti mu oznaku u SIN,

·         medij OTAC preimenovati u DJED,

·         medij SIN, prije zadnje kopije, preimenovati u OTAC. 

 

Nevezano za tekući ciklus kopiranja baze, dobro je uvesti i sigurnosni prijepis baze s nekim većim periodom, na primjer:

·         tromjesečno,

·         polugodišnje,

·         godišnje.

Medij na kome je sigurnosna kopija baze treba svakako pohraniti u fizički neku drugu zgradu nego što je zgrada u kojoj je računalo s programom PisHUB 3. Sigurnosna kopija baze je zaštita u slučaju većih nezgoda kao što su požar, poplava i drugo. Naime, s novcima se mogu ukloniti štete požara, poplava, ali ne i šteta gubitka podataka. To može samo sigurnosna kopija baze.

 

Velika je pogreška ako se koristi samo jedan te isti medij za kopiranje podataka.


 

Putanja baze za pojedine verzije programa PisHUB 3

Treba uočiti, program PisHUB ima verzije označene brojevima 1, 2, 3, 4 ili 5. Verzija 5 je zadnja verzija. Instalacija nove verzije programa otvara do baze novi naziv putanje u kome je sadržana i oznaka verzije programa PisHUB 3, točnije:

·         …\Bakom\PisHUB3v1\Data\PisHUB.s3db – putanja za verziju broj 1,

·         …\Bakom\PisHUB3v2\Data\PisHUB.s3db – putanja za verziju broj 2,

·         …\Bakom\PisHUB3v3\Data\PisHUB.s3db – putanja za verziju broj 3,

·         …\Bakom\PisHUB3v4\Data\PisHUB.s3db – putanja za verziju broj 4,

·         …\Bakom\PisHUB3v4\Data\PisHUB.s3db – putanja za verziju broj 5.

 

Uočiti, verzija 4.0 i 5.0 imaju istu putanju do baze podataka.

 

 

Treba kopirati bazu zadnje verzije. Vidjeti zadnji broj verzije programa u gornjem lijevom kutu prozora nakon pokretanja programa PisHUB 3.

 

 


Copyright © BaKom d.o.o. 2019. All rights reserved.